Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Weet met wie u zaken doet

Elke bestelling op www.bio-hcg-afslanken.nl wordt behandeld onder verantwoording van:

Saskia de Boer

De site bio-hcg-afslanken.nl wordt door Saskia de Boer onderhouden, statutair gevestigd te Enschede, Nederland ofwel haar rechtsopvolger(s).

De Algemene voorwaarden van bio-hcg-afslanken.nl kunt u hier vinden: algemene voorwaarden.

Definities

Om een aantal termen die gebruikt worden in de Algemene voorwaarden te verduidelijken hier een overzicht van definities van relevante termen:
1. Ondernemer: de rechtspersoon die op afstand de afslankproducten die gebaseerd zijn op bio hcg technieken aan consumenten aanbiedt.
2. Consument: de persoon die een overeenkomst aangaat met de ondernemer over de te leveren afslankproducten op afstand.
3. Overeenkomst op afstand: de ondernemer voorziet in een georganiseerd systeem die de transactie voor de verkoop van afslankproducten op afstand mogelijk maakt. Een overeenkomst over afslankmiddelen met bio hcg techniek wordt uitsluitend afgesloten middels technieken voor communicatie op afstand.
4. Techniek voor communicatie op afstand: hiermee worden systemen bedoeld die het afsluiten van een overeenkomst over bio hcg afslankkuren mogelijk maken, zonder dat ondernemer en consument samen in dezelfde ruimte aanwezig geweest zijn.
5. Bedenktijd: de consument kan gebruik maken van het herroepingsrecht voor het afzien van bio hcg afslankmiddelen. De bedenktijd staat voor de termijn waarbinnen dit herroepingsrecht geldt.
6. Herroepingsrecht: de bedenktijd die de consument binnen bepaalde termijn heeft om af te zien van de overeenkomst op afstand betreft bio hcg producten.
7. Dag: een kalenderdag, een etmaal van 0.00 uur tot 24.00 uur.
8. Duur transactie: de termijn waarbinnen leveringsverplichting of afnameverplichting van overeenkomst met betrekking tot bio hcg producten op afstand is gesteld,.

Verzendkosten

Voor bestellingen binnen Nederland worden geen verzendkosten gerekend. Rembourskosten bedragen €8,- per bestelling, onafhankelijk van het aantal bio hcg producten dat besteld is. Binnen Europa zijn de algemene kosten voor verzending van bestellingen €15,-, Nederland uitgezonderd. Raadpleeg voor meer informatie het bestelformulier.

Geschillen afhandeling

Alle geschillen kunnen worden gemeld en behandeld bij onafhankelijke Stichting voor klachten: www.geschilonline.nl.