Disclaimer

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Gebruik

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Hoewel bij het opstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kan de houder van de site niet instaan voor volledige juistheid, actualiteit of volledigheid van de informatie.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud en informatie op deze website zijn geen rechten te ontlenen. De eigendomhouder van de website aanvaardt hierom op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud en informatie op de website.

Wijzigingen

De eigendomhouder van deze website behoudt zich het recht voor zonder aankondiging inhoud en informatie op de site te wijziging.

Derden

Deze website maakt gebruik van links en verwijzingen naar informatiebronnen van derden. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor inhoud, juistheid, nauwkeurigheid of welk aspect dan ook van informatie ligt niet bij de eigendomhouder van deze website.